בס"ד

pisgatac@gmail.com
054-4678152 054-4678152

מהי הצעת מחקר?

הצעת מחקר בדרך כלל מוגשת באורך של כשלושה עמודים (ממוספרים!), לפי הסעיפים הבאים:

הצגת נושא המחקר: מדוע נבחר הנושא ולמה חשוב לדון בנושא זה.

פירוט שאלות המחקר ומדוע יש לשאול שאלות אלה.

שיטת המחקר ("מתודולוגיה"): הצגת המסגרת התיאורטית והמתודולוגיה של המחקר. כאן צריך להוכיח קריאה ראשונית של 6-7 מקורות רלוונטיים לנושא המחקר, ושעליהם מתבססת הצעת המחקר. יש להסביר כאן כיצד אתם מתכוננים לענות על שאלות המחקר, ובעזרת אלו תיאוריות, כלים מחקריים וכלים ומושגים.

ראשי פרקים - הצעה ראשונית לראשי פרקים, שיהוו תוכן העבודה.

כותרת הפרק ושניים-שלושה משפטים על תוכן הפרק (טנטטיבית, במשוער).

רשימה ביבליוגרפית ראשונית: 8 פריטים לפחות, שלא מחומר הקורס וממקראת הקורס,
2-3 באנגלית. להוסיף משפט (או כמה משפטים) לצד כל פריט שמפרט התיזה המרכזית של הספר או המאמר, לכתוב כיצד רעיון זה ישרת את המחקר המוצע.

נא השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הוקם ומופעל באמצעות מערכת operation logo על ידי בזק בינלאומי